Enkelhet och mobilitet

Användarcentrerad innovation

Omnitus grundades 2003 och är ett forskningsavknopp från Linköpings universitet. I våra FoU-projekt arbetar vi direkt med användarna för att identifiera hur ny teknik kan förbättra deras arbetssituation. Vår kompetens innefattar utveckling och implementering av mobil IT, speciellt sensorbaserade gränssnittslösningar för mobiltelefon (RFID, Anoto).

 
© omnitus 2004